logo

[Contactgegevens]

Overzicht

press

Het Bureau voor Publiciteit is werkzaam op de volgende gebieden:

 

Actueel

Ik ben druk doende om ons boekenbezit te herordenen, te herplaatsen, te wikken en wegen wat ik nodig heb voor publicaties in de toekomst, te herbestemmen en weg te geven. Het gaat om zo'n 25.000 boeken, verdeeld over de volgende bibliotheken:
- Nederlandse taal- en letterkunde
- Pedagogiek, onderwijskunde, communicatie, coaching
  en  management
- Kunst en cultuur
- Archeologie
- Devotie en Devotionalia
- Geschiedenis van de Lage Landen
- Geschiedenis van het Eerste Millennium
- Romans

Wie bepaalde boeken zoekt, gelieve contact mij op te nemen. Vragen staat vrij en ik reageer altijd.

 

 

Geschiedenis van het eerste millennium n. Chr.

 

Nieuwe artikelen

In november 2018 werd een artikel van mij gepubliceerd in de bundel Cartografie Eerste Millennium, een uitgave van de Studiekring Eerste Millennium (SEM). Een veel uitgebreidere versie staat in een boek De identiteit van de Peutingerkaart dat in maart 2020 uitkwam.

De Vroege Middeleeuwen (met name de 8e -10e) beter begrijpen vereist grondige studie van de Geschiedenis van Spanje.

Overzichtsartikel van de Bisdommen en bisschoppen in de lage landen voor 1300, met een schets van de de controverses en een beschouwing over onderzoek / geschiedschrijving van een levenswerkelijkheid en onderzoek  / geschiedschrijving van patronage en devotie.

Overzichtsartikel over de Dorestad-interpretaties met de conclusie van de meest voor de hand liggende.

Overzichtsarikel over Romeins en Germaans recht in de periode van het eerste millennium.

Overzicht van mijn chronologie-artikelen 1997-2019 (reader); in 2021 start een nieuwe benadering van dit thema.

 

Artikelen in SEMafoor
Zie www.semafoor.info voor een bestand van alle jaargangen van  SEMafoor  (3000 bladzijden). Ik publiceer daar vanaf 1996 onder eigen naam veel artikelen, grotendeels journalistieke teksten maar ook essays die op omvangrijk literatuuronderzoek berusten.


Nieuwe boeken

Onder de titel: De Lage Landen in het eerste millennium. Zestien aantrekkelijke twijfels en ontdekkingstochten (2022) bespreek ik 16 locaties in de Nederlanden  (van de Weser tot de Moezel tot de Somme tot en met de Noordzeekusten) waar zich bijzondere gebeurtenissen in het eerste millennium n. Chr.  hebben afgespeeld. Namelijk: Kalkriese, Deurne, Nijmegen, Tongeren, Doornik, Duurstede, Deventer, Utrecht, Maastricht, Oldenzaal, Stavoren, Eversham, Aken, Zutphen en Worms. De tekst is globaal gereed, maar veel te omvangrijk. Er liggen nog allerlei andere laatste loodjes. Wordt 2022.
 


SEMboeken waaraan ik meewerkte

 

Geschiedenis van Brabant en De Kempen

 

Bruggerhuizen in Leende: nu en voorheen

Opvoeding en onderwijs: theorie en praktijk


Opleiding, Begeleiding en Coaching

 

Contact

E-mail: admaas@bureaupubliciteit.nl

Tel. : 040 4203720 / 0031 40 4203720
Bruggerhuizen 2 5595 XA LEENDE

Sint Antoniusstraat 17 3920 LOMMEL


Achtergrond

A. C. (Ad) Maas (1941) werkte in het basisonderwijs, voortgezet Onderwijs (Nederlandse taal en letterkunde), lerarenopleidingen (onderwijskunde en verbale communicatie), de M.O.- opleidingen (theoretische en historische pedagogiek) , bij een Onderwijsbegeleidingsdienst (management kennis & informatie en onderwijsbegeleiding) en als zelfstandig adviseur (organisatie-ontwikkeling) en coach (ontwikkeling van publicaties).

Daarnaast was hij steeds actief in de publicistiek. Hij schreef onder meer boeken over Schoolwerkplan (1977), Communicatietheorie voor opvoeders en hulpverleners (1981), Pedagogiek voor opvoeders en hulpverleners (1983) en Management van begeleiding van schoolloopbanen (1994). In 2004 verscheen zijn boek Kwaliteit van het Onderwijsaanbod, dat in de jaren erna veel invloed had op discussies over de kwaliteit van het onderwijs.

Tevens veel artikelen op het terrein van taal- en letterkunde, opvoeding en onderwijs, organisatie-ontwikkeling en management (o.m. in Basisschoolmanagement en Meso), en coaching en begeleiding (o.m. in het Tijdschrift voor Coaching).

Sinds 1995 is hij op het terrein van geschiedenis veel gaan publiceren. Het betreft publicaties op het terrein van de geschiedenis van Brabant en De Kempen en publicaties op het terrein van het Eerste millennium n. Chr. in de Lage Landen.

Alle boeken vanaf 2004 worden op deze website genoemd en toegelicht.

Valid HTML 4.01!