logo

[Contactgegevens]

Overzicht

press

Het Bureau voor Publiciteit is werkzaam op de volgende gebieden:

 

 

Nieuws

In 2016 moet het dan maar eens afgerond worden. 'Het' is in dit geval het boek Fascinerend Erfgoed dat al vanaf 2012 aangekondigd is. De omslag is klaar en de huidige tekst moet ingekort en gestroomlijnd worden. Een perfecte documentatie vergt ook veel tijd. Maar ik heb er weer zin in gekregen.

*  Op het terrein van publiciteit over coaching was ik in 2015 alles bijeen nogal actief. Artikelen over Ressentiment, Familiebedrijven en een interview over De affectieve burger. Over Gedragscode van de NOBCO schreef ik een kritische beschouwing die ik niet gepubliceerd heb. Eerst maar eens zien of en hoe erop gereageerd wordt via deze website.

*  De RABO-bank benoemde Barbara Baarsma tot directeur Kennisontwikkeling, een cruciale functie binnen de nieuwe RABO-bank; ik reageerde enige tijd geleden met een artikel op haar opvattingen in het Tijdschrift voor Coaching: Zijn welvaartvergroters wereldverbeteraars?

* Boek Breda en Nyeuwervaert. Een 'mirakel', een mirakelspel en een wonderlijke devotie. De katholieke Nassaus en de sacramentsdevotie: het is bijna niet te geloven maar 50 jaar geleden kwam ik met artikelen over de datering van dit mirakelspel (o.m. gestimuleerd door Prof. Dr. Willem Asselbergs oftewel Anton van Duinkerken). Ik ging er tot circa 2000 van uit dat deze activiteiten in de nevelen van de tijd waren verdwenen. Maar het ging heel anders. Dat vertel ik in een boek dat nu verschenen is, maar ik vermeld ook wat ik de loop van de jaren ontdekte en ik ga na of ik mijn vroege beschouwingen nog kan onderschrijven. Het is een zeer verrassend boek, met veel illustraties.  

*Boek Leerkracht - Veerkracht : in dit boek over Nieuwe Brede Scholen of instellingen voor Opvoeding, Opvang en Onderwijs (OOO) breng ik het beleid van de laatste decennia van de Rijksoverheid in kaart: het verhaal over de aard van het ogenaamde decentraliseren, een verhaal dat we ook andere terreinen zien (WMO bijvoorbeeld). Verder beschrijf ik opvattingen van onderwijskwaliteit, schets ik andere en betere mogelijkheden voor landelijk onderwijsbeleid en concentreer ik me vooral op de vraag hoe leerkrachten (leraren en andere pedagogische medewerkers) goed en beter onderwijs kunnen realiseren. Ik presenteer ook een instrument om de leer-kracht van opvoeders bespreekbaar te maken. Het boek is zojuist verschenen.

Dimiti van Toren: Ik kende Dimitri 66 jaren, was bij zijn bijzondere uitvaartplechtigheid in Reusel, en schreef de dagen erna mijn herinneringen op; het werd een klein boekje........

* De geschiedschrijving van de Villa van Hoogeloon ; de kabouters zijn verdwenen toen de archeologen kwamen: ik publiceerde vanaf 2007 vier artikelen over Hoogeloon in de Romeinse tijd en die heb ik nu gebundeld.

* De Vroege Middeleeuwen (met name de 8e -10e) beter begrijpen vereist grondige studie van de Geschiedenis van Spanje, zei Gunnar Heinsohn (nu emeritus- hoogleraar Danzig en Bremen) eens tegen me. Ik begon tot de ontdekking te komen dat hij dat goed gezien heeft. Daarom deed ik maar eens een eerste poging.

 

Opvoeding en onderwijs: theorie en praktijk


Opleiding, Begeleiding en Coaching

Coaching met het doel om betekenisvolle boeken / artikelen /documentaires te realiseren is een activiteit die mij aanspreekt en motiveert.

 

 

Geschiedenis van het eerste millennium n. Chr.

Veel (verrassende) informatie over dit tijdperk vindt u op de websites:
www.semafoor.net  en 
www.nifterlaca.nl

 

Geschiedenis van Brabant en De Kempen

Een bont geheel van BRABANTICA EN CAMPINA
 

Vooral met betrekking tot het gebied Turnhout - Arendonk- Reusel - Hilvarenbeek - Oirschot - Best- Eindhoven- Nuenen - Geldrop - Heeze en Leende - Budel - Hamont en Achel - Lommel- Balen - Mol en alle andere in dit gebied gelegen plaatsen is er een uitgebreide historische documentatie die steeds aangevuld wordt met nieuwe informatie.

 

Bruggerhuizen in Leende: nu en voorheen

 

Meningen

 

 

Contact

E-mail: admaas@bureaupubliciteit.nl

Tel. : 040 2016283  / 0031 4020 16283
 


Achtergrond

A. C. (Ad) Maas (1941) werkte in het basisonderwijs, voortgezet Onderwijs (Nederlandse taal en letterkunde), lerarenopleidingen (onderwijskunde en verbale communicatie), de M.O.- opleidingen (theoretische en historische pedagogiek) , bij een Onderwijsbegeleidingsdienst (management kennis & informatie en onderwijsbegeleiding) en als zelfstandig adviseur (organisatie-ontwikkeling) en coach (ontwikkeling van publicaties).

Daarnaast was hij steeds actief in de publicistiek. Hij schreef onder meer boeken over Schoolwerkplan (1977), Communicatietheorie voor opvoeders en hulpverleners (1981), Pedagogiek voor opvoeders en hulpverleners (1983) en Management van begeleiding van schoolloopbanen (1994). In 2004 verscheen zijn boek Kwaliteit van het Onderwijsaanbod, dat in de jaren erna veel invloed had op discussies over de kwaliteit van het onderwijs.

Tevens veel artikelen op het terrein van taal- en letterkunde, opvoeding en onderwijs, organisatie-ontwikkeling en management (o.m. in Basisschoolmanagement en Meso), en coaching en begeleiding (o.m. in het Tijdschrift voor Coaching).

Sinds 1995 is hij op het terrein van geschiedenis veel gaan publiceren. Het betreft publicaties op het terrein van de geschiedenis van Brabant en De Kempen en publicaties op het terrein van het eerste millennium n. Chr. in de Lage Landen.

Alle boeken vanaf 2004 worden op deze website genoemd en toegelicht.

Valid HTML 4.01!