Zlogo

[Terug naar hoofdpagina] [Contactgegevens]

HET GEHEIM VAN ZIONSBURG: EEN KOE VANGT HAZEN
 

Kan een door en door slechte publicatie toch iets interessants bieden? Deze vraag gaat de volhardende lezer zich ongetwijfeld stellen na lezing van het tweede hoofdstuk van het volgende boek; hij is dan gearriveerd op bladzijde 46 (van de 493). Bij uitgeverij Tirion in Baarn verscheen het boek Het geheim van Zionsburg. De Heilige Graal, de Oranjes en de intrige achter een duistere ridderorde. Deze uitgeverij geeft over het algemeen spannende historische verhalen uit die in hun soort een zekere kwaliteit hebben. Maar bij de uitgave van genoemd boek is besloten om af te zien van elke vorm van kwaliteit. De schrijvers (Joris van Os en Jurriaan Maessen) hebben ofwel geen voortgezet onderwijs genoten of ‘geschiedenis’ zat niet in hun vakkenpakket; hun kennis van de ‘vaderlandse’ geschiedenis (geschiedenis van de Lage Landen) is gering. Het boek staat verder vol stilistische gedrochten van zinnen en wat de taalkundige kant van de zaak betreft heeft de eindredacteur het lezen niet vol kunnen houden. De schrijvers hebben een best-seller willen schrijven. Dat is zonder meer duidelijk. Het afbranden van de villa Zionsburg in Vught riep de gedachte op aan de mogelijkheid van een historische thriller en toen werden om die brand heen steeds verder circels van associaties getrokken. Vele verbanden in het boek zijn suggestief: het zijn gewenste ‘ontdekkingen’. Op enkele plaatsen in het boek zeggen de schrijvers zelf dat ze druk aan het speculeren zijn. Hadden ze dat nu maar goed gedaan, dan was het lezen zelf nog wel leuk geweest. Maar de wijze waarop ze allerlei invalshoeken aan elkaar breien is zo simpel. En nog erger is het gesteld met de manier waarop ze spanning in het boek proberen te brengen: de ‘zoektocht naar de schat van de tempeliers’ is buitengewoon amateuristisch opgezet. De invalshoeken kunnen we aangeven door de titels van de hoofdstukken te noemen: 1. De dood van een vrek (=Ewald Marggraff), 2. In de Germaanse wouden, 3. De Duitse orde, 4. De Hanze en het Teutoonse expansieplan, 5. De Duitse orde in Nederland, 6. Het raadsel Vught, 7. Het pact van Woeringen, 8. De geheime missie, 9. Zwanen en zwijnen, 10. Hjeronimus Bosch, de verborgen dissident, 11. De schat van Vught in gevaar, 12. Willem van Oranje, 13. Het geheim van Zionsburg gaat naar Den Bosch, 14. De zoektocht begint, 15. Oranje en Pruisen, 16. Zionsburg en de schatzoekers, 17. Pruisische spionnen, 18. Imperium mundo, 19. Een mysterie van twintig eeuwen, 20. Het lot van Zionsburg. Inherent aan dit geheel van thema’s is dat er altijd wel iets tussen zit dat de moeite van het lezen waard is. Voorbeelden daarvan zijn: het verbinden van de Duitse orde met de Hanze, de geschiedenis van de Nederlandse (=Duitse) monarchie en aspecten van de Illustre Vrouwe Broederschap van ’s-Hertogenbosch. Dat zijn interessante passages: enkele hazen gevangen door herkauwers. Het boek als geheel is echter een tragische mislukking. Het zal teruggebracht moeten worden tot 120 bladzijden. Tegenstanders van andere visies op historische thema’s dan de gebruikelijke krijgen het zo wel erg gemakkelijk met hun commentaar of doodzwijgen. In dit geval overigens terecht.Valid HTML 4.01!