logo

[Terug naar hoofdpagina] [Contactgegevens]

HISTORISCHE DOCUMENTATIE VAN BRUGGERHUIZEN

1. Inleiding
2. Publicaties over Bruggerhuizen
 2.1. A.C. Maas, De naam is Bruggerhuizen
 2.2. A.C. Maas, Bruggerhuizen in de gemeente Heeze-Leende
 2.3. A.C. Maas, Het gehucht Bruggerhuizen
 2.4. A.C. Maas, Ter plaatse aan de Tongelreep
 2.5. C. S. Smit, Bewoners van Bruggerhuizen 1732-1773
 2.6. J.J. F. de Waal, Ruzie in de Bruggerhuis
 2.7. L. Driessen, De macht van het geweer
 2.8. L. Driessen, De Zeelbergse en de Leenderbrug
 2.9. L. Driessen, In faveur van justitie
 2.10. L. Driessen, Op de Bruggerhuis 1 en 2
 2.11 L. Driessen, De Leednerbrug 1940/1945, Heemkronyk maart 2011
3. Fragmenten uit historische studies m.b.t. Bruggerhuizen
 3.1. J. Bots en H. Mélotte, Van Wedert tot Valkenswaard 
 3.2. J. Coenen, Leende, Geschiedenis van een dorp met 
    een ondernemende bevolking
 3.3. P. Willems, Geschiedenis van het lager onderwijs in 
    Leende
 3.4. Periodiekske, Zwitserse militairen in Valkenswaard
 3.5. J.J.F. de Waal, De huid vol gescholden
 3.6. Leo Driessen, Paul Henri Thiry Baron D'Holbach
 3.7. J. J. F. de Waal, Akten uit het streekarchief
 3.8. L. Driessen, De Leenderhoef 1790- 1949
 2.9. P. van Lind, Burgemeester van New York
 2.10 P. Willems, Van Bruggerhuizen naar New York (2005)
 2.11 L. Driessen, Van Bruggerhuizen naar New York (2005)
 2.12 H. van der Heijden, Leende in 1823 en 1832, 
    persoonlijk en per meter,Leende 2006, p. 186-188
4. De ruilverkaveling Schaft en Bruggerhuizen
 4.1. Het Voorontwerp (1974)
 4.2. Het Ontwerp (1975)
 4.3. Het rapport voor de ruilverkaveling Schaft (1976)
 4.4. Houding van 'Bruggerhuizen': de tegenkrant
 4.5. M. Huybregts, R. Schröder en Chr. Verborg, 
    Beloftes maken schuld, TU 1976
 4.6. Conclusies
5. Nutsvoorzieningen op Bruggerhuizen
 5.1. De wegen
 5.2. De electrificatie
 5.3. De telefoon
 5.4. De waterleiding
 5.5. De riolering
 5.6. Het aardgas
 5.7. De kabel
6. Bruggerhuizen: Leende of Valkenswaard
 6.1. P. Willems, Bruggerhuizen kwam, zag en overwon
 6.2. L. Driessen, De blunder van Bruggerhuizen, 
    Persoonlijke herinneringen rondom een amendement
 6.3. A.C. Maas, Bruggerhuizen in Heeze-Leende
 6.4. C. de Wit, Bruggerhuizen gered van een bestuurlijke blunder
 6.5. L. Driessen, Notitie bij twee schriftelijke 
    reacties over Bruggerhuizen
 6.6. Conclusies
7. Bruggerhuizen en de natuur 
 7.1. Algemeen
  7.1.1. Agglomeratie Eindhoven, Landschapsonderzoek 
      agglomeratie Eindhoven (1977)
  7.1.2. IVN-werkgroep, Bruggerhuizen , Inventarisatierapport (1979)
  7.1.3. S.E.R., Ontwerp regionaal structuurplan (1996)
 7.2. Het natuurontwikkelingsproject Achelse Kluis
 7.3. Het projekt Laagveld
  7.3.1. De plannen van Staatsbosbeheer
  7.3.2. De rol van het Waterschap de Dommel
  7.3.3. De aanlegvergunning en de gemeente Heeze-Leende
  7.3.4. De ontgrondingsvergunning: de Provincie 
      en de Raad van State
  7.3.5. De ontheffingsvergunning: van het waterschap 
      t.b.v. Staatsbosbeheer
  7.3.6. Wilde zwijnen
 7.4. Het Tongelreepprojekt
  7.4.1. Document Visie
  7.4.2. Document Geactualiseerde Visie
 7.5. Vertegenwoordiging van Bruggerhuizen: participatie van Burgers
 7.6. Het Reconstructieplan en bestemmingplan
 7.7. Het Inrichtingsplan Leenderbos Groote Heide 2012
8. Perspectief

Valid HTML 4.01!