logo

[Terug naar hoofdpagina] [Contactgegevens]

KERK EN PAROCHIE VAN BLADEL

Illustraties

Wim Hendriks (Bladel) en Parochie-archief Bladel

Tekst

Bureau voor publiciteit
Bruggerhuizen 2
5595 XA Heeze-Leende

Druk

Drukkerij Gielen BV, Bergeijk
Eerste druk oktober 2001
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Ter inleiding
1.  Bladel, ons dorp
2.  Geschiedenis van de oude kerk
3.  Geschiedenis van de nieuwe kerk
4.  Geschiedenis van de huidige kerk
5.  Tocht door de archieven
6.  Herinneringen
7.  Kerkgebouw en inrichting anno 2000
8.  Kerk en parochie nu en in de toekomst
Tot besluit
Literatuur en bronnen

Bestelling: 0497 387618 of bij de VVV in BladelValid HTML 4.01!